Význam slov

Damnum emergens

Damnum emergens je skutečná škoda, újma.

Damnum emergens představuje hodnotu, o kterou byl v důsledku protiprávního jednání škůdce zmenšen majetek poškozeného.

Význam dalších slov: Damnum casuale, Mezopotámie, Balast, Světelný rok, Dálnopis, Balicí linka, Templáři, Zimní posyp

Význam slov
Kláštery Meteora jsou často označovány za osmý div světa.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.