Význam slov
h1>Dálkoměr

Dálkoměr je přístroj, který měří vzdálenost mezi pozorovatelem a zaměřeným objektem.

Dálkoměr

Dálkoměr je v geodézii, pro zaostřování při fotografování nebo pro přesné zamíření zbraní používaný přístroj k měření vzdáleností. Dálkoměr optický je založen na řešení velmi protáhlého pravoúhlého trojúhelníku, v němž se měří buďto dálkoměrný úhel, pod nímž je vidět lať známé délky (dálkoměr s konstantní latí), nebo laťový úsek, vyťatý záměrnými přímkami, které svírají konstantní úhel (dálkoměr s konstantním úhlem); dosah do 150 m, běžná přesnost 0,02 m. Přístroje s vestavěnou základnou se nazývají telemetry, přístroje se základnou (tj. latí) v cíli se dělí na dvouobrazové a ryskové (nitkové). Ryskový dálkoměr je součástí prakticky každého dalekohledu geodetického přístroje. Dálkoměr elektronický je založen na určení fázového rozdílu světelného nebo radiového signálu vyslaného a po odrazu na druhém konci měřené vzdálenosti přijatého. Dálkoměry světelné mají dosah do 40 km, pro stavební použití 2 km, dálkoměry radiové mají dosah až 120 km.

Význam dalších slov: Dalamánek, Balast, Fénicie, Světelný rok, Zimní posyp, Templáři, Dalekohled, Přesýpací hodiny

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.