Význam slov

Chrysopol

Chrysopol, později Turky nazývané Üsküdar, je město ležící v Malé Asii.

Chrysopol v pozdější době osmanské
Chrysopol v pozdější době osmanské.

Město Chrysopol se v dobách Byzantské říše rozkládalo na asijské straně Bosporu naproti Konstantinopoli. Za Chrysopolí se rozprostírala nesmírná vnitrozemská plocha Malé Asie s jejími lesy, horstvy, nížinami a pouštěmi, jež byly s vyjímkou pobřeží jen řídce osídlené starobylými kmeny, které uznávaly svrchovanost východního císaře a platily mu tribut, aniž mu však skládaly slib věrnosti.

Význam slov
Byzantská říše pokračovala na východě v římské tradici.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.