Význam slov

Čas

Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin.

Čas

Čas je jedna ze základních fyzikálních veličin, pomocí níž se měří vzdálenost mezi událostmi na první souřadnici časoprostoru. Čas se dá také definovat jako neprostorové lineární kontinuum, v němž se události stávají ve zjevně nevratném pořadí. Jako takový je podstatnou složkou struktury vesmíru.

Je velmi obtížné si čas nějak představit. Pokusy o pochopení času byly doménou zejména filosofů, později i přírodovědců. Na povahu a smysl času existuje množství silně odlišných náhledů, a je proto obtížné nabídnout jeho nekontroverzní a jasnou definici. Důležitým pojmem je tzv. šipka času která určuje smysl (směr) plynutí času, který odpovídá směru rozpínání vesmíru.

Čas se měří pomocí hodin.

Čas je základní veličina patřící do soustavy SI, která vyjadřuje dobu trvání děje, nebo okamžik (umístění dané události) v časové škále.

Přesný čas je relativní pojem a přesnost dostatečná pro kuchaře, nemusí být dostačující pro fyzika.

Význam dalších slov: Zářivková svítidla, Yzop lékařský, Ájurvéda, Falcovka, Vánoční cukroví, ADSL, Xmas, Karneval, Dalekohled, Teletext, Jantar

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.