Význam slov

Bible a maso

Bible a maso - na kterých místech se Bible zmiňuje o pojídání masa.

Maso

Genesis, kapitola 9., verše 2,3,4

2 Strach váš a hrůza vaše buď na všeliký živočich země a na všecko ptactvo nebeské. Všechno, což se hýbe na zemi, a všechny ryby mořské v ruce vaše dány jsou.

3 Všechno, což se hýbe ajest živo, bude vám za pokrm; jako i bylinu zelenou dal jsem vám to všechno.

4 A však masa s duší jeho, kteráž jest krev jeho, nebudete jísti.

Skutkové apoštolů, kapitola 11., verše 9-16

9 Nezejtří pak, kdyžý oni šli a přibližovali se k městu, všel Petr na horu, aby se modlil, okolo hodiny šesté.

10 A potom velice zlačněv, chtěl pojísti. Když pak oni strojili, připadlo na něj mysli vytržení.

11 I uzřel nebe otevřené a sestupující k sobě nádobu jakous jako prostěradlo veliké, za čtyři rohy uvázanou, ana se spouští na zem,

12 na níž byla všeliká zemská hovada čtvernohá a zvířata a zeměplazové i ptactvo nebeské.

13 I stal se hlas k němu: Vstaň, Petře, bí a jez.

14 I řekl Petr: Nikoli, Pane, neboť jsem nikdy nejedl nic obecného aneb nečistého.

15 Tedy opět podruhé stal se hlas k němu: Cožť Bůh očistil, neměj ty toho za nečisté.

16 A to se stalo potřikrát. I vzata jest zase ta nádoba do nebe.

Význam slov

Na kterých místech se Bible zmiňuje o pojídání masa.


Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.