Význam slov

Beton

Beton je jedním z nejčastěji používaných stavebních materiálů.

Beton
Beton je neodmyslitelnou součástí dnešního stavitelství.

Beton je kompozitní stavební materiál sestávající z pojiva a plniva. Po zatuhnutí pojiva vznikne pevný umělý kámen.

Nejčastěji používaným druhem betonu je tzv. cementový beton (CB), ve kterém je pojivem cement a plnivem kamenivo. Další surovinou pro výrobu cementového betonu je voda. Dalším často používaným druhem betonu je tzv. asfaltový beton (AB), který je používán k výstavbě asfaltových vozovek.

Význam dalších slov: Zateplení fasády, Elektronická cigareta, Starověký Egypt, Druhy živností, Běžky, Fasádní barvy, Splachovací záchod, Fasáda, Hacienda, Dalekohled, Umění

Význam slov
Beton je neodmyslitelnou součástí dnešní moderní architektury.

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.