Význam slov

Balfourova deklarace

Balfourova deklarace je dopis britského ministra zahraničí A. J. Balfoura z 2. 11. 1917, oznamující Lionelu Walteru Rothschildovi, který byl předsedou britské sionistické organizace, postoj britské vlády ke zřízení "židovské národní domoviny" na území Palestiny, které po první světové válce ztratila Osmanská říše. Ve své době byla pokládána za velké vítězství sionismu. Byla odmítána Araby, kteří v ní spatřovali slib Velké Británie rozdělovat zemi, která jí nepatřila. Neznamenala přímo souhlas se vznikem židovského státu, ale uvolnila cestu židovskému osídlování Palestiny, bez něhož by ke vzniku státu Izrael nedošlo.

Přestože se tato deklarace nazývá podle ministra zahraničí A. J. Balfoura, byla sepsána lordem Alfredem Milnerem.

Význam dalších slov: Nákladní kolo, Zimní posyp, Balicí linka, Moře, Kanalizace, Hydrosféra, Balet, Vodní recipient

Význam slov

Byzantská říše přetrvala jako státní útvar více než 1100 let.


Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.