Význam slov

Balast

Balast je neužitečné zatížení, přítěž, v širším slova smyslu zbytečnost, např. množství nic neříkajících slov v mluveném či psaném projevu.

Balast v hornictví je škodlivá a nezužitkovatelná složka nerostné suroviny, např. nehořlavý podíl v uhlí (voda a popeloviny)

Balast v zemědělství je nestrávená část krmiva zvířat.

Balast neboli lodní přítěž je závaží (železné, kamenné, pytle s pískem), které se umísťuje na dno lodního prostoru za účelem zlepšení stability lodi.

Význam dalších slov: Balantidióza, Salinita mořské vody, Adultní, Toaletní papír, Kanalizace, Bostonské pití čaje

Význam slov

Balast je v obecném významu tohoto pojmu neužitečné zatížení, přítěž.


Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.