Význam slov

Argumentace kruhem

Argumentace kruhem je jedním z logických klamů.

Argumentace kruhem - výrok, který dokazujeme, je již zahrnut do premis.

Příklad argumentace kruhem: Předpokládejme, že Karel nikdy nelže. Z toho, že Karel mluví, tedy logicky vyplývá, že říká pravdu. - jedná se sice o dedukci formálně zcela korektní, o Karlově pravdomluvnosti však neříká zhola nic.

Význam dalších slov: Logický klam, Úhlová vzdálenost, Koloběh vody v přírodě, Salinita mořské vody, Irelevantní závěr, Bodamské jezero, Písek, Jarmark, Karmazín, Telefon, Sýr

Význam slov

Informace na yin.cz. Tyto stránky používají cookie, jak jsou využívána vaše data.